Dotační tituly na podporu kultury v obcích

 

 

 

Burácení pod Kozubovou

2. července 2021, 11:56

 

 

 

Je čas koupání, dávejte na sebe a své blízké pozor

 

 

 

Program letního kina v Milíkově

 

 

 

Výměna kódů na popelnicových nádobách (papír, plast)

 

 

 

Právní poradna obnovena

 

 

 

Kalendář svozu odpadů na II. pololetí 2021

 

 

 

Vyhlášení výsledků soutěže malý čtenář

26. května 2021, 14:48

 

 

 

Výzva k podání žádosti na pořízení změny územního plánu obce Milíkov

18. května 2021, 09:24

 

 

 

Porovnání všech pložek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2021

Svěšeno:

31.05.2021

 

 

 

Strana výpisu