Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

15. prosince 2016, 07:29 | Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu.

 

 

 

Mikuláš v Milíkově s rozsvícením vánočního stromku

5. prosince 2016, 08:00

 

 

 

Revize kotlů na tuhá paliva

21. listopadu 2016, 14:31

 

 

 

Plány hlavního kanalizačního řádu ,,Dědina"

8. listopadu 2016, 11:50 | Vážení občané, v příloze naleznete aktualizovaný plán kanalizačního řádu ,,Dědina" v elektronické podobě, aby jste se mohli seznámit s jeho trasou.

 

 

 

Revize kotlů na pevná paliva - nová povinnost stanovená do 31.12.2016

24. října 2016, 08:08 | Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

 

 

 

Doporučení k eliminaci jmelí v Moravskoslezském kraji

20. října 2016, 11:38

 

 

 

Kanalizace ,,Dědina" - projekt

18. října 2016, 12:05

 

 

 

Výsledky hlasování - Volby do Senátu Parlamentu ČR (2. kolo)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.10.2016

Svěšeno:

31.10.2016

17. října 2016, 08:42

 

 

 

Výsledky hlasování - Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 7.10. – 8.10.2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.10.2016

Svěšeno:

25.10.2016

10. října 2016, 07:21

 

 

 

Výsledky hlasování - Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.10.2016

Svěšeno:

25.10.2016

10. října 2016, 07:06

 

 

 

Strana výpisu